فرم گزارشگری تخلف همکاران دیجی‌اکسپرس

فرم تخلف1

گزارشگری تخلف چیست؟

برقراری شفافیت کامل و رعایت اصول و استانداردهای اخلاقی در محیط کسب‌وکار همواره از ارزش‌های دیجی‌اکسپرس بوده است. درصورتی‌که تخلف و تخطی از اصول و ضوابط کاری در بین همکاران ما مشاهده کرده‌اید، می‌توانید به‌صورت ناشناس گزارش را ارسال کنید.
نوع تخلف را انتخاب کنید:(ضروری)
آیا این موضوع هنوز در حال اتفاق افتادن است؟(ضروری)
آیا واحدهای دیگر هم در این امر دخالت دارند؟(ضروری)
آیا این موضوع قبلا هم توسط شما گزارش شده است؟(ضروری)