کمپین‌ها

طرح مراکز توزیع سیار

طرح مراکز توزیع سیار چیست؟ سفیر عزیز، طرح «مراکز توزیع سیار» سفیران سرویس تحویل برنامه‌ریزی شده، بدین صورت است که با فعالیت در مراکز توزیع سیار با مسافت کمتر از…