تکمیل مدارک سفیران

سرویس تحویل فوری (موتورسیکلت)

سفیران سرویس تحویل فوری از طریق لینک زیر می‌توانند با بارگذاری مدارک مورد نیاز، ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

completion-of-scheduled-service-doc

سرویس تحویل برنامه‌ریزی شده (خودروسواری)

سفیران سرویس تحویل برنامه‌ریزی شده از طریق لینک زیر می‌توانند با بارگذاری مدارک مورد نیاز، ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

completion-of-scheduled-service-doc